De praktijk van de Nieuwe zaaksbehandeling bij de bestuursrechter

De praktijk van de Nieuwe zaaksbehandeling door de bestuursrechter is in opdracht van het ministerie van BZK vanuit twee wetenschappelijke disciplines (bestuursrecht en psychologie) onderzocht. Bijgevoegd onderzoeksrapport bevat de eerste analyse en rapportage vanuit bestuursrechtelijk perspectief. In dit rapport wordt nagegaan of de doelstellingen met betrekking tot het verbeteren van o.a. de effectiviteit (snelheid en finaliteit) en de tevredenheid van partijen in de praktijk ook worden gerealiseerd. In 2016 verschijnt in aanvulling hierop een tweede onderzoekrapport met een nadere analyse van de verzamelde onderzoeksdata vanuit gedragswetenschappelijk perspectief. Het tweede rapport bevat een nadere analyse en duiding van de procedurele rechtvaardigheidsaspecten, uitgevoerd door in dat vakgebied gespecialiseerde psychologen.