Tijdens de conferentie werd ingegaan op de vraag wat passend contact met de provincie in de praktijk betekent. Thema’s die in de workshops aan de orde zijn gekomen zijn onder andere het succesvol borgen van de informele aanpak, de dialoog in de publieke ruimte, de informele aanpak in Wob-verzoeken, de responsieve rechtsstaat, het betrekken van de samenleving bij publieke besluitvorming, en effectief omgaan met lastig klaaggedrag.