Onder grote belangstelling vond op 16 juni jl. inmiddels al weer de 4e PCMO regiobijeenkomst plaats, dit keer bij de gemeente Utrecht. Deelnemers kwamen niet alleen uit de regio Utrecht maar zelfs ook uit het hoge noorden en diepe zuiden. Voor sommigen was de regiobijeenkomst een eerste kennismaking met de informele aanpak en de Nieuwe Zaaksbehandeling. Voor anderen vormde de bijeenkomst een gelegenheid voor verdieping van de huidige kennis, ervaringen en inzichten.

Na een warm welkomstwoord van Patrick van Doorn, die ons als gastheer namens de gemeente Utrecht zeer hartelijk ontving, werd de groep gesplitst. In twee groepen bezochten de deelnemers in twee rondes de workshops van André Verburg en Caroline Koetsenruijter.

AndrĂ© Verburg, in het dagelijks leven docent aan de Universiteit Utrecht en bestuursrechter aan de rechtbank Midden-Nederland, stond in zijn presentatie stil bij het belang en de effecten van procedurele rechtvaardigheid in bezwaar en beroep. Met de Nieuwe Zaaksbehandeling (NZB) door de bestuursrechter vergt elke zaak zijn eigen aanpak. Aandacht voor procedurele rechtvaardigheid in de richting van  zowel de burger als de vertegenwoordiger van de overheid vormen de kern van de huidige (PCMO en NZB) aanpak in bezwaar en beroep. Daarnaast gaat het om een pro-actieve oplossingsgerichte aanpak en om finale geschilbeslechting. Gedurende de workshop was er ook ruimte voor het uitwisselen van  ervaringen en praktische tips voor een goede behandeling van een zaak in primo of bezwaar en voor een goede voorbereiding op een zitting bij de bestuursrechter.

Caroline Koetsenruijter (onderzoeker, trainer en mediator) ging in haar workshop in op de vaardigheden die je nodig hebt om regie te kunnen blijven voeren ingeval van lastig gedrag. Koetsenruijter stond in het bijzonder stil bij emotioneel en manipulatief gedrag. 

De middag werd afgesloten met een informele borrel waarbij de  deelnemers onderling nog meer ervaringen uit de eigen praktijk met elkaar wisselden.