De afgelopen jaren is veel ge├»nvesteerd in het verbeteren van de overheidsdienstverlening. Toch is er een grote groep mensen die vastloopt en die het gevoel heeft dat de overheid er niet voor hen is. Helaas zijn dit vaak mensen met schulden, een beperking, een ziekte of met meerdere problemen. Daarnaast zijn er mensen die vinden dat de overheid hen te weinig betrekt en te weinig ruimte geeft om invloed uit te oefenen. Om deze problemen aan te pakken zijn wij onder leiding van  staatssecretaris Raymond Knops gestart met het programma Merkbaar Beter. In dit programma werken wij samen met maatschappelijke organisaties en andere overheden. Wij kijken naar mogelijkheden om problemen van burgers op te lossen door de processen en werkwijze van de overheid te verbeteren. Ook spannen wij ons in om de vaardigheden en toerusting van ambtenaren te versterken. 

Tijdens het ochtendprogramma gaat een aantal inspirende sprekers in op wat er mis gaat in de contacten tussen overheid en burger. Tijdens de netwerktafels & lunch leggen we nieuwe verbindingen om belangrijke knelpunten aan te pakken. Tijdens het middagprogramma zijn er tot slot verschillende masterclasses om je kennis en vaardigheden te verbeteren.